Sosyalleşmeye en çok etki eden unsurlar nelerdir?

 – Aile,

 – Doğal etkenler,

 – Kültürel etkenler,

 – Ekonomik etkenler,

 – Çevresel etkenler.

 Sosyalleşme süreci çocukluk döneminde başlar. Başlayan bu süreç zaman geçtikçe ilerleyerek devam eder. Tabi bu durumun birçok karmaşık yapısı da bulunmaktadır. Çünkü bireyler topluma ayak uydurmak için sosyalleşmeye başlayabilir. Bundan dolayı birçok insan normalde olmadığı gibi görülmektedir.

 Sosyalleşme Örnekleri ve Uygulamaları

 Her birey kendini tanımak adına bir arayış içerisine girmektedir. Çünkü kimlik oluşumu oldukça önemli olmasıyla insanları çok etkilemektedir. Hayatını daha doğru bir yönde ilerletmek isteyen kişiler sosyalleşmeye önem vermektedirler.

 Örnekler

 – Normalde derslerine önem vermeyen birisi sırf zaman geçirdiği gruptan dolayı derslerine önem veriyor gibi görünebilir. Bunun nedeni ise sosyalleşmenin etkisidir. Çünkü kişi yalnız kalma korkusu ile gruptan kopmamak adına ders çalışmak isteyebilir.

 – Normalde kötü bir olay yaşayarak morali bozuk olan birisi ailesi ile zaman geçirirken mutlu olmaya çalışabilir. Burada ortaya çıkan unsurun sosyalleşme olduğu dikkat çekmektedir. Kişinin sosyalleşme isteği onu buna itmektedir.

 Sosyalleşme için birçok uygulama vardır. Bunu fiziki ortamda veya sanal ortamda yapmak mümkündür. Yeni arkadaş grupları edinerek veya kendinize göre fikirler bularak sosyalleşme şansınız bulunmaktadır.

  Birincil sosyalleşme: Birincil sosyalleşme ailede başlayan bir süreçtir. Kişi çocukluktan itibaren ailesini örnek alır ve onlara göre hareket etmeye başlar. Özellikle bu süreçte kimlik algısı da ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu algının cinsiyet gibi sosyal kimlik oluşturmada etkisi vardır.

  İkincil sosyalleşme: Bu sosyalleşme türü ise ailenin dışında olmaktadır. Çünkü bireyin aile dışında da bir hayatı bulunmaktadır. Arkadaş çevresi, eğitim kurumları ve iş hayatı gibi unsurlar ikincil sosyalleşme olarak bilinmektedir. Burada birey için aile hayatı dışında bir yaşam ortaya çıkacaktır. Buda sosyalleşmeyi etkileyen unsurlar olarak dikkat çekmektedir.